Učenička referada

Učenička referada za učenike i stranke radi za vrijeme ljetnih praznika

  • 15.06. do 13. 07. 2018.
  • od 20. 08. 2018. do 0309.

u vremenu od 9,00-12,00 sati.