Prodavač

NASTAVNI PLAN: ZANIMANJE – PRODAVAČ

 

PREDMET 1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
HRVATSKI JEZIK 3 105 3 105 3 96
STRANI JEZIK 2 70 2 70 2 64
POVIJEST 2 70
GEOGRAFIJA 2 70
ETIKA 1 35 1 35 1 32
VJERONAUK 1 35 1 35 1 32
POLITIKA I GOSPODARSTVO 2 64
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 70 2 70 2 64
MATEMATIKA 2 70 2 70 2 64
OSNOVE INFORMATIKE 2 70
NABAVNO POSLOVANJE 4 140
POSLOVANJE PRODAVAONICE 1 35
POZNAVANJE ROBE 3 105 3 105 2 64
PRODAJNO POSLOVANJE 3 105
PRODAJNA KOMUNIKACIJA 2 70
POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1 32
OSNOVE MARKETINGA 2 70
PONAŠANJE POTROŠAČA 1 32
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 2 70
KREATIVNOST U POSLOVANJU 2 70
ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 2 70
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 2 70
UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 2 64
ODNOSI S KUPCIMA 2 64
PRAKTIČNA NASTAVA 4 140 7 245 14 448