Oglasna ploča

Završetak polugodišta

Nastava u prvom polugodištu završava 21. prosinca 2018. godine Kako naša škola vodi pedagošku dokumentaciju u elektroničkom obliku, prema čanku 2., stavku 4. Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, upućujemo roditelje na e-dnevnik škole.

Continue Reading