Kontakti

telefon:

3360-323/1 – tajništvo i računovodstvo

3360-323/2 – zbornica

3360-323/3 – učenička referada

3360-323/4 – ravnatelj

3360-323/5 – ugostiteljski praktikum


faks: 01/3360-006


e-mail:

ured@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr

ravnatelj@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr


pedagog: 01/3324-290


knjižnica: 01/3367-304