RASPORED ODRŽAVANJA POPRAVNIH ISPITA, ISPITA DRŽAVNE MATURE I OBRANA ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU ŠK/GOD. 2016/17.

  • 22. kolovoza 2017.  popravni ispit iz Matematike i Osnova ekonomije u 8,30 sati
  • 23. kolovoza 2017. obrana završnog rada s početkom u 9,00 sati

Učenik je prema čl. 18. Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada obvezan prijaviti Obranu, a pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije 10 dana prije Obrane.

  • od 23. kolovoza do 8. rujna 2017. ispiti državne mature